5 نمونه از پنجره های بازشوئی Exit-Intent که نرخ تبدیل شما را بهبود می بخشد

اگر مشاغلی را اداره می کنید ، می دانید که فاش کردن روش های جدید و م moreثرتر برای بهبود نرخ تبدیل یکی از مهمترین وظایف است. شاید در ابتدا چنین چیزی را نبینید ، اما پاپ آپ های خروج از قصد می توانند راه حل دقیق مورد نظر شما باشند. چرا چنین است و چگونه باید از آنها در پیشبرد خود استفاده کنید ، در یک ثانیه خواهید فهمید. پنجره های خروجی-هدف چیست؟ انواع مختلفی وجود دارد