اثرات فرسایش ، انفجار و انحلال فناوری

با آنچه جغرافیای ما در طول زمان تغییر می کند ، یک هم افزایی فوق العاده ای برای آنچه در صنایع مختلف اتفاق می افتد وجود دارد - از جمله اخبار ، غذا ، موسیقی ، حمل و نقل ، فناوری و تقریباً هر چیز دیگر در کره زمین. زمانی که فناوری به سرعت پیشرفت می کند ، به سادگی کوتاه می شود. اخبار با توجه به سرعت وب و امکان برقراری ارتباط سریع سریعترین انطباق را داشتند. مخاطبان دیگر مجبور نیستند منتظر انتشار اطلاعات بمانند ، آنها