3 موردی که باید با تغییرات متن Google Ad در نظر بگیرید

زمان خواندن: 3 دقیقه تبلیغات متنی گسترش یافته Google (ETA) به طور رسمی پخش می شود! قالب آگهی همراه اول با تلفن همراه طولانی تر و طولانی تر در همه دستگاه ها در کنار قالب استاندارد آگهی دسکتاپ موجود وجود دارد - اما فقط در حال حاضر. از 26 اکتبر 2016 ، تبلیغ کنندگان دیگر نمی توانند تبلیغات متنی استاندارد ایجاد یا بارگذاری کنند. سرانجام ، این تبلیغات در تاریخچه تاریخچه جستجوی پرداخت شده محو می شوند و به طور کامل از صفحه نتایج جستجوی شما ناپدید می شوند. Google به تبلیغ دهندگان اعطا کرده است