چگونه می توان یک سایت بزرگ را خزید و داده ها را با استفاده از SEO Spider Screaming Frog استخراج کرد

زمان خواندن: 3 دقیقه ما در حال حاضر با مهاجرت Marketo به چندین مشتری کمک می کنیم. همانطور که شرکت های بزرگ از راه حل های سازمانی مانند این استفاده می کنند ، مانند یک تار عنکبوت است که خود را در طی سالها در فرایندها و سیستم عامل ها می بافد ... تا جایی که شرکت ها حتی از هر نقطه تماس آگاهی ندارند. با یک پلت فرم اتوماسیون بازاریابی سازمانی مانند Marketo ، فرم ها نقطه ورود اطلاعات در سایت ها و صفحات اصلی هستند. شرکت ها اغلب هزاران صفحه و صدها فرم در سراسر سایت های خود دارند