راهنمای کسب و کارهای کوچک برای تبلیغات در فیس بوک

توانایی مشاغل برای ایجاد مخاطب به صورت ارگانیک و بازاریابی از طریق فیس بوک برای آنها ، تقریباً زمینه متوقف شدن را دارد. این بدان معنا نیست که فیس بوک منبع تبلیغاتی پولی خوبی نیست. تقریباً با هر خریدار احتمالی که می خواهید در یک پلتفرم به او دسترسی پیدا کنید و توانایی هدف گیری و دستیابی به آنها را دارید ، تبلیغات فیس بوک می تواند تقاضای زیادی برای تجارت کوچک شما ایجاد کند. چرا مشاغل کوچک 95٪ در فیس بوک تبلیغ می کنند