ما عاشق وبلاگ نویسی هستیم ... اما

هیچ چیز مانند شرکت در یک کنفرانس منطقه ای ، ملی یا حتی بین المللی برای دور کردن شما از دفتر و افزایش مهارت های شما وجود ندارد. البته بودجه سفر کم است و بودجه ای برای حضور حتی ممکن است وجود نداشته باشد. در DK New Media، ما از کنفرانس ها در فاصله رانندگی استفاده می کنیم ... از دیترویت به شیکاگو تا لوئیزویل ، ما همیشه مراقب فرصت بعدی برای دیدار با خوانندگان هستیم. یک ابزار که