پروژه های بازاریابی در مقابل فرایندها

بسیاری از مشتری های ما هنگام استفاده از آنها نیاز به کمی آموزش مجدد دارند. آنها عادت دارند مثل اینکه برای خرید مواد غذایی با فروشندگان بازاریابی خود کار می کنند. آنها می خواهند جزئیات ، قیمت و پرداخت را تعیین کنند. ما در گذشته پروژه های بازاریابی انجام داده ایم و اکنون واقعاً از آنها اجتناب می کنیم. تا زمانی که نتوانیم پروژه ای را برای انجام چندین تکرار قیمت گذاری کنیم ، به طور معمول از معامله دور می شویم. در عوض ، ما به طور مداوم با مشتریان خود کار می کنیم

آماده ، آتش ، هدف

این شب شب بسیار خوبی بود که با حضور برخی از کارشناسان مشهور فروش ، بازاریابی و مارک تجاری سپری شد. ما به یک رستوران بسیار زیبا در یک اتاق خصوصی دعوت شدیم. هدف از این جلسه کمک به یک همکار بود که می خواست تجارت خود را به سطح بعدی برساند ... یا چند سطح فراتر از آنچه اکنون است. در اتاق یک توافق وجود داشت ... بفهمید شما در آن چه کاری انجام می دهید

Big Switch و Bluelock

چند هفته پیش شروع کردم به خواندن کتاب سوئیچ بزرگ نوشته نیکلاس کار. در اینجا گزیده ای از سایت موجود در سایت موجود است: صد سال پیش ، شرکت ها تولید برق خود را با موتورهای بخار و دینام متوقف کردند و به شبکه برق تازه ساخته شده متصل شدند. انرژی ارزان پمپاژ شده توسط شرکت های برق فقط نحوه عملکرد مشاغل را تغییر نمی دهد. این یک واکنش زنجیره ای از تحولات اقتصادی و اجتماعی است که دنیای مدرن را به ارمغان آورد