Fireside: وب سایت ، میزبان و تجزیه و تحلیل ساده پادکست

ما در حال راه اندازی پادکست منطقه ای ضبط شده در استودیوی پادکست ایندیاناپولیس هستیم اما نمی خواستیم در ساخت سایت ، تهیه میزبان پادکست و سپس اجرای معیارهای خوراک پادکست مشکل ایجاد کنیم. یکی از گزینه ها میزبانی در SoundCloud بوده است ، اما از زمانی که آنها نزدیک به تعطیل شدن شده اند کمی مردد هستیم - بدون شک آنها مجبورند مدل درآمد خود را تغییر دهند و من مطمئن نیستم که این برای همه چه معنی دارد