چگونه اقدامات بازاریابی در فضای باز اندازه گیری می شود؟

ما غالباً از فرصتهای بازاریابی چشم پوشی می کنیم که آنقدر قابل مشاهده هستند که یک روز بدون دیدن آنها نمی گذریم. بازاریابی در فضای باز در بیلبوردها یکی از این راهکارهاست. مانند اکثر کانالهای بازاریابی ، استراتژیها و فرصتهای خاصی نیز در رابطه با بازاریابی بیلبورد وجود دارد که دیگران نمی توانند آنها را ارائه دهند. و با ارائه یک استراتژی عالی ، بازگشت سرمایه حتی می تواند از سایر کانال های بازاریابی پیشی بگیرد. بیلبوردها می توانند برای تجارت در همه صنایع بسیار تأثیرگذار باشند. در این اینفوگرافیک از Signarama