38 اشتباه در بازاریابی ایمیل برای بررسی قبل از کلیک بر روی ارسال

با کل برنامه بازاریابی ایمیلی شما می توانید چندین اشتباه دیگر انجام دهید ... اما این اطلاعات مربوط به این پست الکترونیکی از Email Monks بر روی اشتباهات غیرمعقولانه ای است که ما قبل از کلیک روی ارسال مرتکب می شویم. در مورد قابلیت طراحی و قابلیت تحویل ، تعداد زیادی ذکر نام از شرکای ما در 250ok مشاهده خواهید کرد. بیایید درست وارد شویم: بررسی های تحویل پذیری قبل از شروع ، آیا برای شکست یا موفقیت آماده شده ایم؟ حامیان مالی ما در 250ok یک راه حل باورنکردنی دارند که می تواند به شما کمک کند