غیر انتفاعی: جمع آوری کمک مالی مبتنی بر ابر 3.0 با بلومرنگ

مدتهاست که فناوری مدیریت اهدا کننده غیرانتفاعی در UI خسته کننده ، UX ضعیف و هزینه های زیاد گنجانده شده است. بلومرنگ دارد فیلمنامه را ورق می زند. نرم افزار جمع آوری کمک مالی مبتنی بر ابر که در سال 2012 توسط 30 ساله موسسه غیرانتفاعی و پیشکسوت فناوری Jay Love تاسیس شد ، به سازمانهای غیر انتفاعی کمک می کند تا مجموعه اهدا کنندگان خود را مدیریت کنند. جایی که بلومرنگ خود را متمایز می کند ، تمرکز بر احتباس اهداکننده است. در حالی که بسیاری از برنامه های غیر انتفاعی نرم افزاری به افراد جمع آوری کمک مالی کمک و درخواست کمک های مالی کمک می کنند ، بلومرنگ همچنین بهترین روش ها را برای حفظ این اهدا کنندگان فراهم می کند.