Google Bogus URL Shortener Statistics

ما به عنوان بخشی از آموزش تحلیلی و مشاوره ای که با شرکت مادرشان انجام می دهیم ، یک جلسه جذاب با مشتری داشتیم. آنها به عنوان بخشی از تلاشهای مستمر خود ، کد QR را توزیع می کنند ، کد کمپین Google Analytics را به آن ضمیمه می کنند ، سپس کوتاه کننده URL Google را اعمال می کنند و به آنها امکان می دهد تا میزان پاسخ تلاش خود را به طور دقیق اندازه گیری کنند. این یک استراتژی محکم است. به دلیل همه برنامه هایی که توزیع می کنند ، تجزیه و تحلیل به تنهایی نمی تواند همه نیازهای شما را فراهم کند