روندهای بازاریابی دیجیتال

این خلاصه ای عالی از بسیاری از روندهایی است که ما با مشتری های خود دست و پنجه نرم کرده ایم - جستجوی ارگانیک ، جستجوی محلی ، جستجوی تلفن همراه ، بازاریابی ویدیویی ، بازاریابی از طریق ایمیل ، تبلیغات پولی ، تولید سرب و بازاریابی محتوا روندهای اصلی است. تقریباً یک حقیقت واقعی است که شما باید در آخرین آمار بازاریابی دیجیتال و داغترین روند برای استراتژی بازاریابی دیجیتال خود موثر باشید تا در سال 2019 و بعد از آن م remainثر باقی بماند. 7 گرایش برتر که باید بدانید