پیش بینی هزینه تبلیغات اجتماعی

انتظار می رود درآمد آگهی های رسانه های اجتماعی تا سال 11 به 2017 میلیارد دلار افزایش یابد. انتظار می رود که فیس بوک تنها در سال 1 از درآمد تبلیغات تلفن همراه خود نزدیک به 2013 میلیارد دلار درآمد کسب کند. بسیاری از رهبران صنعت رسانه های اجتماعی ایده توجه به رسانه های اجتماعی را تمسخر می کنند . گفتن این برای افرادی که زود پذیرنده بودند و می توانستند افراد قابل توجهی را پرورش دهند آسان است. این همان وضعیتی نیست که مشاغل پیدا می کنند

کارت ویزیت شما چه مشکلی دارد؟

کارت های ویزیت همیشه برای من یک تمرین سرگرم کننده بوده است. من همیشه کارهای مختلفی را با کارت های بازرگانی ام انجام داده ام - ابتدا کارت های وبلاگم با عکس من بود ، سپس بسته های PostIt Notes و اخیراً یک کارت باریک با یک توزیع کننده از Zazzle. امروز من در حال تماشای یک کنفرانس تلویزیونی الکس مندوسیان در یک مجموعه آموزش تجارت بودم که مشترک آن هستم و او به فرصتی عالی اشاره کرد که من اجازه داده ام از سه پوند گذشته باشد