بررسی خواسته یا پرداخت شده یک بررسی مخاطره آمیز است

ما در یک رویداد رهبری منطقه ای بحث جامعی در مورد جمع آوری نظرات از مشاغل و مصرف کنندگان بصورت آنلاین داشتیم. بیشتر بحث ها در مورد بررسی های پرداخت شده یا پاداش دادن به مشتریان برای بررسی ها بود. من وکیل نیستم ، بنابراین توصیه می کنم قبل از شنیدن صحبت های من ، با خود صحبت کنید. موضع من در این مورد ساده است ... به آنها نقدی پرداخت نکنید و پاداش ندهید. شما ممکن است با من مخالف باشید ، اما همانطور که صنعت جستجوی ارگانیک با افزایش غلط رتبه بندی پیشی گرفت ،