Moonship: با خرید گروهی در فروشگاه Shopify، تبدیل ها را افزایش دهید

Moonship بر این باور است که آینده تجارت الکترونیک اجتماعی است و آنها در حال انجام ماموریت هستند تا مشاغل در هر اندازه را قادر سازند تا بدون زحمت از طریق دهان به دهان رشد کنند. شکی نیست که بهترین تأثیرگذار شما برای محصول خود دوست یک دوست است... و Moonship این قابلیت ها را به راحتی با گزینه های خرید گروه خرید بومی برند خود ترکیب می کند. Moonship دارای 3 ویژگی کلیدی است که باعث ایجاد تبدیل اجتماعی در Shopify می شود: اشتراک گذاری پیش خرید Tab Boost از موجود شما