نویسنده تام موریس دوباره پاسخ می دهد: اگر هری پاتر جنرال الکتریک را اداره می کرد

من معتقدم روزی نمی گذرد که به سادگی از تأثیرات اینترنت ، گوگل و شبکه های اجتماعی بر جهان ما متعجب نشوم. این ممکن است واقعاً "گیخی" به نظر برسد اما من امروز به خانه برگشتم و به پست خود درباره کتاب تام موریس ، اگر هری پاتر مدیر جنرال الکتریک بود ، پاسخ بسیار مهربانانه ای دادم. اون روز من رو ساخت! پست کامل و نظرات تام اینجا است. تام من را فروخته است