یک میدان پنهان را در Wufoo جمعیت دهید

زمان خواندن: 2 دقیقه شما مردم می دانید که من به عنوان سازنده فرم آنلاین ، در دوستانم در Formstack تا چه اندازه جزئی نگر هستم ، اما به عنوان یک آژانس ، همیشه با برنامه هایی که دوست داریم کار نمی کنیم. امروز ، ما یک استراتژی صفحه فرود برای شرکتی مستقر کردیم که قبلاً Wufoo کاملاً در روند مدیریت سرب خود ادغام شده است. یکی از مواردی که ما همیشه از آن اطمینان داریم این است که تشخیص می دهیم چگونه هر سرب تأمین می شود تا بتوانیم موارد مناسب را اعمال کنیم