بازاریابی جعلی؟ بیلبوردهای زیر دریایی Ivar

طبق یوتیوب ، هر دقیقه 72 ساعت فیلم بارگذاری می شود! کاربران توییتر 400 میلیون بار در روز توییت می کنند. در دنیایی بسیار پر از صدا ، شنیدن یک محصول ، وب سایت یا خدمات سخت است. حتی وقتی هیچ چیز واقعاً استثنایی در مورد چیزی که به بازار عرضه می شود وجود نداشته باشد ، این حتی دشوارتر است. هر روز ، بازاریابان با این چالش روبرو می شوند که بالاتر از سر و صدا قرار بگیرند. به امید تحریک خلاق ، به سال 2009 روی می آورم