بازاریابی آنلاین املاک و مستغلات تکامل یافته است

صنعت املاک و مستغلات به لطف حباب مسکن (در اینجا پیش بینی شده) ، تغییرات فناوری و تسلط بیشتر بر جستجوی آنلاین ، دستخوش تغییرات بزرگی شده است. حباب و همچنین صعود و سقوط باورنکردنی بازار وام مسکن ، آژانسهای املاک و مستغلات را مجبور به احتیاط بیشتر در مورد سرمایه گذاری های بازاریابی خود کرده اند. اگرچه فناوری نیز تغییر کرده است. تلفیق موبایل و فناوری های آنلاین سیستم هایی را ارائه می دهند که به آژانس های املاک و مستغلات برنامه های قوی ، از جمله واقعی واقعی را ارائه می دهند