پیگیری تماس های تلفنی از جستجوی ارگانیک و پولی

ما مشتری داریم که دوست دارد بیش از هر روش دیگری تماس تلفنی با تجارت خود برقرار کند. به عنوان مشتری آنها ، ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که استراتژی های ما به درستی کار می کنند ، بنابراین باید برخی روشهای خاص را در نظر بگیریم تا بفهمیم تماس های تلفنی از کجا ناشی می شود. مشتری HostedNumbers را در کمپین های قبلی گنجانده است و پس از صرف چند دقیقه در سیستم عامل ، می دانیم که می تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد! پیگیری تلفن جستجوی پولی