گزارش های رایگان جمعیتی؟ با تشکر از فیس بوک!

آیا شما هرگز می خواستید مشخصات دموگرافیکی خوبی از مشتریان یا مشترکان ایمیل خود بدست آورید؟ شرکت ها برای ارسال لیست های خود به شرکت ها برای مطابقت و نمایه سازی آدرس های ایمیل موجود در آنها ، هزینه زیادی را پرداخت می کنند. حقیقت این است که ، شما مجبور نیستید! فیس بوک برای تجارت دارای گزارش های بسیار قوی است - و هزینه آنها حتی یک پنی هم نیست. با استفاده از ابزار مخاطب سفارشی فیس بوک ، می توانید لیست ایمیل خود را بارگذاری کرده و سپس اجرا کنید