چگونه موفقیت رسانه های اجتماعی را بسنجیم

اندازه گیری موفقیت شبکه های اجتماعی دشوارتر از تصور اکثر مردم است. رسانه های اجتماعی سه بعد دارند: تبدیل مستقیم - این جایی است که بیشتر بازاریابان به دنبال اندازه گیری بازده سرمایه گذاری هستند. یک پیوند بازدید کننده را مستقیماً از طریق پست رسانه های اجتماعی یا اشتراک گذاری در آن به یک تبدیل تبدیل می کند. با این حال ، من معتقدم که آنجا جایی نیست که بیشترین میزان بازگشت سرمایه (ROI) وجود دارد. تأثیرگذاری بر روی تبدیل ها - داشتن یک انجمن مرتبط که حرف شما را می زند فوق العاده قدرتمند است. من