چگونه توییتر به شما کمک می کند تا تعامل عمیق تری داشته باشید

یک تحول عظیم در صنعت رسانه های اجتماعی اتفاق می افتد که بسیار هیجان انگیز است. توانایی سوق دادن تعامل مستقیماً به تعامل اجتماعی بیش از اینکه مجبور شوید مراجعه به سایت خود را انجام دهید. همه می دانند که هر بار که از شخصی بخواهید کلیک کند ، در نرخ پاسخ افت می کند. برای شرکتی که محصولات یا خدمات خود را در توییتر تبلیغ می کند ، باعث می شود کاربر از یک توییت فروش ، به یک صفحه محصول به یک صفحه دیگر برسد