Neuro Design چیست؟

Neuro Design یک زمینه جدید و در حال رشد است که از بینش های علوم ذهنی برای کمک به طراحی موثرتر استفاده می کند. این بینش ها می توانند از دو منبع اصلی حاصل شوند: اصول کلی بهترین روش های طراحی عصبی که از تحقیقات دانشگاهی در مورد سیستم بینایی انسان و روانشناسی بینایی حاصل شده است. این موارد شامل مواردی مانند این است که کدام قسمتهای حوزه بصری ما نسبت به توجه به عناصر بصری حساسیت بیشتری دارند ، بنابراین به آهنگسازان کمک می کند تا آهنگسازی کنند