inMotionNow جریان کار اثبات آنلاین را برای ایمیل های بازاریابی راه اندازی می کند

inMotionNow ، ارائه دهنده راه حل های مدیریت گردش کار برای بازاریابی و تیم های خلاق ، از آخرین به روزرسانی محصول خود ، inMotion ، از جمله ویژگی بررسی جدید ایمیل های بازاریابی و UX / UI نسل بعدی ، رونمایی کرد. ابزار بررسی ایمیل کاربران را قادر می سازد تا ایمیل ها را از طریق پلت فرم بازاریابی ایمیل خود به طور مستقیم در inMotion برای بررسی و تأیید پردازش کنند. تیم های بازاریابی و خلاق دیگر در دادن و بازخورد درباره فعالیت های ایمیل از طریق موضوعات ایمیل گیر ندارند. در عوض ، آنها می توانند