12 کار در هفته کار هر بازاریاب رسانه های اجتماعی

چند دقیقه در روز؟ چند ساعت در هفته؟ مزخرف. رسانه های اجتماعی به تلاش مداوم و مداوم برای شرکت ها نیاز دارند تا بتوانند به طور کامل پتانسیل رسانه را برای رشد مخاطب و ایجاد جامعه تحقق بخشند. به چک لیست رسانه های اجتماعی که قبلاً منتشر کرده ایم نگاهی بیندازید و متوجه خواهید شد که این امر به تلاش ، انتخاب ابزار و سرمایه گذاری زمان نیاز دارد. این اینفوگرافیک برداشت من از زمان سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه است