appFigures: گزارش برای توسعه دهندگان برنامه تلفن همراه

appFigures یک بستر گزارشگری مقرون به صرفه برای توسعه دهندگان برنامه تلفن همراه است که تمام فروش فروشگاه برنامه ، داده های آگهی ، بررسی های جهانی و به روزرسانی های رتبه بندی ساعتی شما را گرد هم می آورد. appFigures اعداد فروش و بارگیری ، بررسی ها و رتبه بندی های جهانی و سایر داده ها را برای ارائه راه حل گزارش خود جمع آوری و تجسم می کند. ویژگی های appFigures: چند فروشگاه را پیوند دهید - برنامه های iOS ، Mac و Android را در یک مکان ردیابی و مقایسه کنید. گزارش های روزانه ایمیل - با ارقام مهم ، از جمله داده های فروش ، بارگیری ها ، تبلیغات