بهینه سازی CSS برای iPod و iPhone Safari

ایجاد برنامه هایی که برای استفاده در iPod یا iPhone بهینه شده اند ، راهی عالی برای ورود به بازار در حال انفجار با بیش از 1 میلیارد بارگیری تا به امروز است. مهم است که بدانیم این اعداد شامل برنامه های مبتنی بر مرورگر نیستند که برای Safari در iPhone یا iPod Touch بهینه شده اند و نیازی به بارگیری ندارند. امروز گلوله را گاز گرفتم و یک iPod Touch 16 گیگابایتی خریداری کردم تا بررسی سیستم عامل Safari و