بازاریابی به موقع (JITM) چیست و چرا بازاریابان آن را تصویب می کنند؟

زمانی که من در صنعت روزنامه کار می کردم ، تولید به موقع بسیار محبوب بود. بخشی از قدردانی این بود که شما بودجه مربوط به انبار و ذخیره را به حداقل می رسانید و برای آماده سازی تقاضا بسیار سخت تر کار می کنید. داده ها جنبه اساسی داشتند ، اطمینان اینكه ما هرگز موجودی مورد نیاز خود را تمام نخواهیم كرد در حالی كه می توانیم انعطاف پذیر باشیم و پاسخگوی خواسته های مشتریان خود باشیم. همانطور که اطلاعات غنی مشتری در دسترس است