بازاریابی شبکه های اجتماعی در حال شکست است

سال گذشته ، من یک پست در پاسخ به جاناتان سالم باسکین نوشتم ، به استثنای تصور او که رسانه های اجتماعی می تواند برای شرکت ها خطرناک باشد ، (من در بسیاری از موارد با او موافقت کردم). این بار - به نظر من - آقای باسکین آن را میخکوب کرد. هر شرکتی در حال پریدن از باند رسانه های اجتماعی بوده و هزینه های بازاریابی را در این عرصه افزایش داده است ، اما تعداد کمی از آنها بازدهی را که امیدوار بوده اند می بینند. برگر کینگ کباب کرده است

فریب خطرناک اجتناب از وب اجتماعی

داشتم به نامگذاری این پست فکر می کردم ، چرا جاناتان سالم باسکین اشتباه می کند ... اما من در مورد بسیاری از نکات در پست او ، "جذابیت خطرناک شبکه اجتماعی" با او موافقم. من موافقم ، به عنوان مثال ، معلمان غالباً در شبکه های اجتماعی سعی می کنند بدون درک کامل فرهنگ یا منابع شرکتی که با آنها کار می کنند ، به استفاده از رسانه ها بپردازند. هر چند نباید تعجب آور باشد. آنها در حال تلاش برای فروش یک محصول هستند

چه چیزی شما را رد می کند؟

دیروز ناهار را با یکی از دوستان خوبم ، بیل خوردم. همانطور که سوپ تورتیلا مرغ خارق العاده خود را در Botthouse اسکاتی می خوردیم ، من و بیل در آن لحظه ناخوشایند بحث کردیم که شکست به موفقیت تبدیل می شود. من فکر می کنم افراد با استعداد واقعاً قادر به دیدن ریسک و پاداش هستند و طبق آن عمل می کنند. آنها در فرصت می پرند ، حتی اگر خطر غیرقابل غلبه باشد ... و این اغلب منجر به موفقیت آنها می شود. اگر من تو را گم می کنم ، با من همراه باش. در اینجا یک