وقت آن است که RSS خود را از مردگان بالا ببرید

برخلاف تصور عمومی ، خبرهای خبری همچنان در اینترنت پرسه می زنند ... یا حداقل در جهان زیرین آن. سندیکای محتوا ممکن است بیش از افرادی که از خواننده فید استفاده می کنند توسط برنامه ها و وب سایت ها مصرف شود اما فرصت اطمینان از توزیع و به نظر رسیدن محتوای شما در بین دستگاه ها هنوز هم مزیت استراتژی های محتوا است. توجه: اگر گم شده اید - در اینجا مقاله ای در مورد RSS Feed وجود دارد. من شوکه شدم