لیست های بازاریابی ایمیل خود را به صورت آنلاین تأیید کنید: چرا ، چگونه و کجا

زمان خواندن: 7 دقیقه نحوه ارزیابی و یافتن بهترین خدمات تأیید ایمیل در وب. در اینجا لیستی دقیق از ارائه دهندگان و همچنین ابزاری وجود دارد که می توانید آدرس ایمیل را درست در مقاله آزمایش کنید.

بازاریابی از طریق ایمیل که صدای هیس کردن هرزنامه نیست

زمان خواندن: <1 دقیقه این اینفوگرافیک از LeadPages ، یک راه حل صفحه اصلی ، اطلاعات خوبی در مورد بازاریابی از طریق ایمیل و آمار SPAM ارائه می دهد. کلید این اینفوگرافیک این است که چند ایمیل قانونی در پوشه ناخواسته پیچیده می شوند. احتمالاً آنجاست که بسیاری از شما نیز هستند. ایمیل مبتنی بر مجوز همچنان بسته ها و نرخ های باورنکردنی تبدیل را هدایت می کند. بنابراین بسیاری از مشاغل تمام تلاش خود را برای راه اندازی ترافیک بیشتر به کار می گیرند تا راه بیشتری را فراموش کنند

آیا ایمیل مرده است؟

زمان خواندن: 2 دقیقه وقتی داستان اخیر مربوط به یک گروه فناوری اطلاعات در انگلیس را که نامه الکترونیکی را ممنوع کرده بود ، خواندم ، مجبور شدم متوقف شوم و در مورد فعالیت روزمره خودم فکر کنم و اینکه چقدر ایمیل یک روز تولیدی را از من می گیرد. من این سوال را از طریق نظرسنجی زومرنگ برای خوانندگانمان مطرح کردم و تعداد کمی فکر کردند که ایمیل به این زودی از بین خواهد رفت. به نظر من مشکل ایمیل نیست. وقتی از ایمیل به طور مثر استفاده می شود ، این کار نیز انجام می شود

راز کثیف بازاریابی از طریق ایمیل و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی

زمان خواندن: 4 دقیقه یک راز کثیف در صنعت ایمیل وجود دارد. این فیل در اتاق است که هیچ کس در مورد آن صحبت نمی کند. هیچ کس نمی تواند از ترس مجازات توسط افرادی که قرار است پلیس صندوق ورودی ما را کنترل کنند ، در این باره صحبت کند. هرزنامه هیچ کاری با مجوز انجام نمی دهد درست است. درست همین جا شنیدید من آن را تکرار خواهم کرد ... هرزنامه هرگز کاری با اجازه انجام یک بار دیگر ندارد ... هرزنامه هیچ کاری برای انجام با مجوز ندارد