چگونه می توان برای فیلم های زنده خود نور 3 نقطه ای تنظیم کرد

ما برخی از فیلم های زنده Facebook را با استفاده از Switcher Studio و کاملاً عاشق پلتفرم پخش چند ویدیو برای مشتری خود انجام داده ایم. اگرچه یکی از زمینه هایی که می خواستم پیشرفت کنم نورپردازی ما بود. من در مورد این استراتژی ها کمی تازه وارد ویدئو هستم ، بنابراین من همچنان بر اساس بازخورد و تست به روزرسانی این یادداشت ها را ادامه خواهم داد. من همچنین از متخصصان اطرافم یک تن یاد می گیرم - بعضی از آنها را اینجا به اشتراک می گذارم!