خط: با این CRM کامل خط لوله فروش خود را در Gmail مدیریت کنید

با ایجاد شهرت عالی و همیشه کار بر روی سایت خود ، صحبت کردن ، نوشتن ، مصاحبه ها و مشاغلم ... تعداد پاسخ ها و پیگیری هایی که لازم دارم انجام دهم اغلب از شکاف ها عبور می کند. تردیدی ندارم که فرصت های بزرگ را از دست داده ام ، فقط به این دلیل که چشم انداز را به موقع دنبال نکردم. اگرچه مورد بحث این است که نسبت لمس هایی که باید برای یافتن کیفیت داشته باشم

خط لوله فروش B2B: تبدیل کلیک به مشتری

خط لوله فروش چیست؟ هم در دنیای تجارت به تجارت (B2B) و هم تجارت به مصرف کننده (B2C) ، سازمان های فروش تلاش می کنند تعداد پیشروهایی را که در حال حاضر می خواهند به مشتری تبدیل کنند ، کمی کنند. این به آنها پیش بینی می کند که آیا آنها قصد دارند اهداف سازمان را برآورده کنند ، زیرا این امر مربوط به تعداد و ارزش خرید است. همچنین بخش اضطراری لازم را برای بخشهای بازاریابی فراهم می کند