Lexio: تبدیل داده ها به زبان طبیعی

Lexio یک پلت فرم داستان سرایی داده است که به شما و تیم شما کمک می کند تا داستان پشت اطلاعات کسب و کار خود را بدست آورید - بنابراین شما می توانید در یک صفحه ، از هر کجا با هم کار کنید. Lexio داده های شما را برای شما تجزیه و تحلیل می کند و آنچه را که باید بدانید به شما و تیم شما می گوید. بدون نیاز به کاوش در داشبورد یا منافذ در صفحه گسترده. به لکسیو مانند فید خبری برای تجارت خود فکر کنید که از قبل می داند چه چیزی برای شما مهم است.