مزایای تست کوپن و تخفیف

آیا برای به دست آوردن آگهی های جدید حق بیمه پرداخت می کنید یا برای جذب آنها تخفیف ارائه می دهید؟ برخی از شرکت ها کوپن و تخفیف را لمس نخواهند کرد زیرا می ترسند برند خود را بی ارزش کنند. شرکتهای دیگر به آنها وابسته شده اند و به طرز خطرناکی سودآوری آنها را کاهش می دهند. هرچند تردید کمی وجود دارد که آیا آنها کار می کنند یا نه. 59٪ از بازاریابان دیجیتال گفتند که تخفیف ها و بسته های نرم افزاری برای جذب مشتری جدید موثر است. در حالی که تخفیف ها برای دستیابی به سودهای کوتاه مدت فوق العاده است ، اما می تواند ویرانگر باشد