در اینجا دلیل است که شما باید ایمیل و استراتژی های رسانه های اجتماعی را ادغام کنید

وقتی کسی ایمیلی را در مقابل اینفوگرافیک شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد ، کمی تندخو می شویم. دلیل اصلی مخالفت ما با بحث در مقابل این بود که نباید مسئله انتخاب یکی یا دیگری باشد ، بلکه باید نحوه استفاده کامل از هر رسانه باشد. بازاریابان باید فکر کنند که اگر تلاش ها هماهنگ باشد ، بازاریابی از طریق ایمیل و بازاریابی در شبکه های اجتماعی چگونه ممکن است کار کند. مشکل این است که فقط 56٪ از بازاریابان در اجتماع ادغام می شوند