10 نکته در مورد مشخصات LinkedIn برای موفقیت در شبکه شما

این اطلاعات اینفوگرافیک از SalesforLife بر روی چگونگی بهینه سازی نمایه LinkedIn برای فروش متمرکز شده است. خوب ، به نظر من ، هر نمایه LinkedIn باید برای فروش بهینه شود ... در غیر این صورت چرا در LinkedIn هستید؟ ارزش شما در حرفه شما فقط به اندازه شبکه حرفه ای شماست. گفته شد ، من معتقدم بسیاری از افراد با سو ab استفاده از سیستم عامل یا بهینه نکردن نمایه LinkedIn خود آسیب می رسانند. یک تمرین که من واقعاً دوست دارم جلوی آن را بگیرم