حمله رعد اسا: تست عملکرد و بار از Cloud

ارائه یک قیاس برای بارگذاری شده روی یک وب سرور بسیار دشوار است. تصور کنید که یک وب سرور هستید و بازدید کنندگان شما قوطی های گوجه فرنگی هستند. اگر یک یا دو قوطی غذا دارید ، می توانید آنها را به راحتی حمل کنید. چند صد را در آغوش خود انباشته کنید و هیچ یک از مواد غذایی نمی توانند به مکان مورد نیاز برسند. حالا اگر می توانید به طریقی اندازه هر قوطی را کاهش دهید ،

Blaze Meter: بستر آزمایش بار برای توسعه دهندگان

BlazeMeter برای شبیه سازی هر سناریوی کاربری برای برنامه های وب ، وب سایت ها ، برنامه های تلفن همراه یا خدمات وب ، با مقیاس پذیری از 1,000 تا 300,000 کاربر همزمان ، به توسعه دهندگان بستر آزمایش بارگذاری می دهد. آزمایش بار برای سایتها و برنامه ها ضروری است زیرا بسیاری از آنها تحت توسعه خوب عمل می کنند ، اما تحت فشار کاربران همزمان قرار دارند. معیارهای عملکرد BlazeMeter به توسعه دهندگان و طراحان امکان می دهد تا به سرعت تشخیص دهند که وب سایت و برنامه های موبایل یا برنامه های شما واقعاً چه نوع بارهایی را تحمل می کنند.