Smarketing: همسو کردن تیم های فروش و بازاریابی B2B

با دراختیار داشتن اطلاعات و فناوری ، سفر خرید بسیار تغییر کرده است. اکنون خریداران مدتها قبل از صحبت با نماینده فروش تحقیقات خود را انجام می دهند ، این بدان معنی است که بازاریابی نقش بزرگتری نسبت به گذشته دارد. درباره اهمیت "فروش اینترنتی" برای تجارت خود بیشتر بدانید و اینکه چرا شما باید تیم های فروش و بازاریابی خود را هماهنگ کنید. "Smarketing" چیست؟ خرید و فروش تلفیق ، نیروی فروش و تیم های بازاریابی شما را متحد می کند. این برنامه در راستای هم ترازی اهداف و ماموریت ها متمرکز است

5 بعد از تعالی عملیات بازاریابی

برای بیش از یک دهه ، ما مشاهده کرده ایم که عملیات فروش به نظارت و اجرای استراتژی های فروش در زمان واقعی در سازمان ها کمک می کند. در حالی که معاون رئیس جمهور روی استراتژی ها و رشد بلند مدت کار می کرد ، عملیات فروش بیشتر تاکتیکی بود و هدایت و مربیگری روزانه را برای حرکت دادن توپ فراهم می کرد. این تفاوت بین سرمربی و مربی تهاجمی است. عملیات بازاریابی چیست؟ با ظهور استراتژی های بازاریابی در همه کانال ها و اتوماسیون بازاریابی ، موفقیت هایی در صنعت دیده ایم

پنج سوال برای ارزیابی هم ترازی و فروش خود

این نقل قول در هفته گذشته واقعاً برایم جالب بوده است: هدف از بازاریابی فروش بی مورد است. هدف از بازاریابی شناخت و درک مشتری به اندازه ای است که محصول یا خدمات متناسب با وی باشد و خودش به فروش برسد. پیتر دراکر با کاهش منابع و افزایش کار برای یک بازاریاب متوسط ​​، دشوار است که هدف تلاش های بازاریابی خود را در ذهن نگه دارید. هر روز با آن سر و کار داریم