ابر بازاریابی: نحوه ایجاد یک اتوماسیون در استودیو اتوماسیون برای وارد کردن مخاطبین SMS به MobileConnect

شرکت ما اخیراً Salesforce Marketing Cloud را برای مشتری‌ای که حدود ده‌ها ادغام با تغییرات پیچیده و قوانین ارتباطی داشت، اجرا کرد. در اصل یک پایگاه Shopify Plus با اشتراک شارژ وجود داشت، یک راه حل محبوب و انعطاف پذیر برای پیشنهادات تجارت الکترونیک مبتنی بر اشتراک. این شرکت یک پیاده سازی مبتکرانه پیام رسان موبایلی دارد که در آن مشتریان می توانند اشتراک خود را از طریق پیام متنی (SMS) تنظیم کنند و باید مخاطبین تلفن همراه خود را به MobileConnect منتقل کنند. مستندات برای

مرکز ترجیحی ایمیل و لغو اشتراک صفحات: استفاده از نقش ها در مقابل انتشارات

برای سال گذشته ، ما با یک شرکت ملی در حال کار بر روی انتقال و پیاده سازی Cloud Salesforce و بازاریابی هستیم. در اوایل کشف ما ، به برخی از موضوعات اصلی در رابطه با ترجیحات آنها اشاره کردیم - که بسیار مبتنی بر عملیات بودند. هنگامی که شرکت یک کمپین طراحی می کرد ، آنها لیستی از گیرندگان خارج از بستر بازاریابی ایمیل خود ایجاد می کردند ، لیست را به عنوان یک لیست جدید بارگذاری می کردند ، ایمیل را طراحی می کردند و به آن لیست می فرستادند.

یک رویکرد هوشمند به شخصی سازی ایمیل توضیح داده شده است

بازاریابان تمایل دارند شخصی سازی ایمیل را به عنوان سرنخی برای تأثیرگذاری بیشتر کمپین های ایمیل ببینند و از آن به طور گسترده استفاده کنند. اما ما معتقدیم که یک رویکرد عاقلانه در مورد شخصی سازی ایمیل نتایج بهتری را از دیدگاه مقرون به صرفه می دهد. ما قصد داریم مقاله خود را از ارسال نامه الکترونیکی انبوه قدیمی به شخصی سازی ایمیل پیشرفته نشان دهیم تا بسته به نوع ایمیل و هدف ایمیل ، نحوه عملکرد تکنیک های مختلف را نشان دهیم. ما قصد داریم تئوری خود را ارائه دهیم