چرا ارتباط تیم مهمتر از Martech Stack شما است

زمان خواندن: 10 دقیقه دیدگاه غیرمعمول سیمو آهاوا در مورد کیفیت داده ها و ساختارهای ارتباطی ، فضای اتاق را در Go Analytics تازه کرد! کنفرانس. OWOX ، رهبر MarTech در منطقه CIS ، از هزاران متخصص در این گردهمایی استقبال کرد تا دانش و ایده های خود را به اشتراک بگذارند. تیم OWOX BI دوست دارد شما درباره مفهوم پیشنهادی سیمو آهاوا که قطعاً پتانسیلی برای رشد تجارت شما دارد ، فکر کنید. کیفیت داده ها و کیفیت سازمان

فرصت شگفت انگیز بازاریابی همراه با اینترنت اشیا

زمان خواندن: 4 دقیقه حدود یک هفته پیش از من خواسته شد که در یک رویداد منطقه ای در اینترنت اشیا صحبت کنم. به عنوان میزبان مشترک پادکست Dell Luminaries ، من در معرض محاسبات Edge و نوآوری های تکنولوژیکی که از قبل در حال شکل گیری است ، بسیار زیاد مواجه شده ام. با این حال ، اگر با توجه به IoT به دنبال فرصت های بازاریابی باشید ، صادقانه بحث های آنلاین زیادی وجود ندارد. در حقیقت ، من ناامید شده ام زیرا اینترنت اشیا رابطه بین را متحول خواهد کرد