برج فناوری شما چقدر خطرناک است؟

اگر برج فناوری شما به زمین بیفتد چه تاثیری خواهد داشت؟ این ایده ای است که چند شنبه پیش در حالی که بچه هایم در حال بازی Jenga بودند در حالی که من مشغول تهیه یک ارائه جدید در مورد این بودم که چرا بازاریابان باید در دسته های فنی خود تجدید نظر کنند ، مورد توجه من قرار گرفت. این به من ضربه زد که پشته های فنی و برج های Jenga در واقع اشتراکات زیادی دارند. Jenga ، البته ، با انباشته کردن بلوک های چوبی تا کل بازی می شود

افسانه DMP در بازاریابی

چند سال پیش سیستم عامل های مدیریت داده (DMP) روی صحنه آمدند و توسط بسیاری به عنوان ناجی بازاریابی دیده می شوند. در اینجا ، آنها می گویند ، ما می توانیم "رکورد طلایی" را برای مشتریان خود داشته باشیم. در DMP ، فروشندگان قول می دهند که شما می توانید تمام اطلاعات مورد نیاز برای مشاهده 360 درجه مشتری را جمع آوری کنید. تنها مشکل - این فقط درست نیست. گارتنر DMP را به عنوان نرم افزاری تعریف می کند که داده ها را از منابع مختلف می بلعد