MassiveImpact: هزینه ای برای هر اقدام شبکه تبلیغات موبایل

بازدیدها ، نمایش ها ، کلیک ها seriously من به طور جدی تعجب می کنم که چرا ما هنوز براساس این معیارها اندازه گیری و تبلیغ می کنیم. MassiveImpact یک شبکه تبلیغاتی تلفن همراه است که به بیش از 1 میلیارد کاربر اینترنت تلفن همراه از 190 کشور دسترسی دارد و آنها این کار را نمی کنند. آنها برای تعیین قیمت آگهی خود از CPA یا هزینه هر اقدام استفاده می کنند. درست است ... شما فقط در صورت تبدیل واقعی پرداخت می کنید! این بدان معنی است که بازگشت سرمایه شما تضمین شده است. MassiveImpact با استفاده از یک مدل تبلیغاتی موبایل 2 لایه ارائه می دهد