حدس بزن چی شده؟ ویدئو عمودی فقط جریان اصلی نیست بلکه موثرتر است

همین چند سال پیش وقتی همكارانم را از طریق ویدئو به اشتراک می گذاشتم ، بصورت علنی توسط یك همكار آنلاین تمسخر كردم. مشکل او با فیلم های من است؟ من تلفن را عمودی نگه داشتم تا افقی. او بر اساس گرایش ویدیویی من ، تخصص و جایگاه من در صنعت را زیر سال برد. به چند دلیل جنون آور بود: فیلم ها همه در مورد توانایی آنها در جذب و انتقال پیام است. من معتقدم جهت گیری تأثیری ندارد