2008: سال میکرو

این یک سال هیجان انگیز در فناوری آنلاین بود. اگر از نمای 10,000 فوتی به آن نگاه کنید ، بشر واقعاً همچنان دنبال نحوه استفاده از این رسانه نسبتاً جدید یعنی اینترنت است. شاید این واضح باشد اما من معتقدم 2008 واقعا سالی است که برنامه ها و استراتژی ها خرد می شوند. تکامل وب اجتماعی (وب 2.0) اکنون به سرعت در حال حرکت به سمت قلمروی جدید و هدفمند است. راه حل عظیم و متناسب با همه در حال پیشرفت است