Zencastr: به راحتی مصاحبه های پادکست خود را بصورت آنلاین ضبط کنید

دوست و استاد خلاق همه چیزهایی که پادکست می کند Jen Edds از شرکت پخش کننده Brassy است. من خیلی اوقات زیاد او را نمی بینم ، اما وقتی این کار را می کنم همیشه خیلی خنده است. جن یک فرد با استعداد است - او شوخ است ، او یک نوازنده و خواننده با استعداد است ، و یکی از باتجربه ترین پادکست هایی است که من می شناسم. بنابراین ، تعجب آور نبود وقتی او ابزاری جدید را با من به اشتراک گذاشت