درج: ویژگی های تعامل برنامه تلفن همراه بدون کد

درج طراحی شده است تا کمپین های برنامه موبایل بدون نیاز به توسعه برنامه تلفن همراه توسط بازاریابان اجرا شود. این پلتفرم دارای مجموعه ای گسترده از ویژگی های تعامل است که می تواند به راحتی درج ، به روز شده و مدیریت شود. مجموعه ای از ویژگی ها برای شخصی سازی سفر کاربر ، تحریک در هر زمان ، افزایش تعامل و اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عملکرد برنامه برای بازاریابان و تیم های تولیدی ساخته شده است. این برنامه ها بومی iOS و Android هستند. ویژگی ها خراب است