عملکرد پویا: فناوری شخصی سازی Omnichannel با استفاده از هوش مصنوعی

موتور پیشرفته یادگیری ماشین Dynamic Yield ، بخشهای عملی مشتری را در زمان واقعی ایجاد می کند و بازاریابان را قادر می سازد تا از طریق شخصی سازی ، توصیه ها ، بهینه سازی خودکار و پیام رسانی 1: 1 درآمد خود را افزایش دهند. شرکت هایی که در شخصی سازی سرآمد هستند ، افزایش تعامل با مصرف کننده ، درآمد بالاترین سطح و افزایش نرخ بازگشت سرمایه را شاهد هستند. اما یک شرکت شخصی سازی فقط اتفاق نمی افتد. این امر به خرید ، انتخاب فروشنده ، پردازنده و اجرای صحیح نیاز دارد. برخی از شرکت ها برای اولین بار در حال بررسی شخصی سازی هستند. برخی از آنها شخصی سازی ایمیل ساده را انجام می دهند. برخی می خواهند